MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 28, кн. 2 (1899)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.history.org.ua/item/0001476
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 28, кн. 2, 1899.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 26.679 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1899 рік:
 • Т. 27, кн. 1
 • Т. 28, кн. 2
 • Т. 29, кн. 3
 • Т. 30, кн. 4
 • Т. 31-32, кн. 5-6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Участь козаків в Смоленській війні 1633-1634 рр. / О. Целевич. - С. 1-72 [5]
  3. Знадоби для пізнання угорсько-руських говорів / І. Верхратський. - С. 69-94 [77]
  4. Miscellanea: Кілька документів з життя Забужської Руси XVI в. / М. Грушевський. - С. 1-10 [104]  
  5. Наукова хроніка: Огляд західно-європейської літератури по культурній і політичній історії, історії літератури та штуки в 1898 р. / М. Кордуба. - С. 1-36 [114]

  6. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-45 [150]
  7. Die Reste der Germanen am Schwarzen Meere, eine ethnologische Untersuchung von Dr. Richard Loewe, Галле, 1896, XI+269 / М. Грушевський. - С. 1–2  
  8. Ю. Кулаковскій. Къ исторіи Готской епархіи (въ Крыму) въ VIII вѣкѣ (Ж. М. Н. П., 1898, ІІ, с. 173–202) / М. Грушевський. - С. 2  
  9. Ю. Кулаковскій. Христіанство у Аланъ (Византійскій Временникъ, 1898, І–II, с. 1 – 18) / М. Грушевський. - С. 3  
  10. А. Соболевскій. Двѣ замѣчательныя рукописи XIII вѣка.; Двѣ библіографическихъ рѣдкости (Чтенія київ. істор. товариства, т. XII, с. 3–21) / Г[у]м[енюк] С[емен]. - С. 3–4
  11. Всеволодъ Миллеръ. Очерки русской народной словесности. Былины, І–ХѴІ. Москва, 1897. VII + 464 с. / О. Грушевський. - С. 4–5  
  12. Мандельштамъ. Садко Вейнемейненъ (Ж. М. Н. Пр. 1898, II, ст. 328–338) / О. Грушевський. - С. 6  
  13. Ѳ. И. Леонточъ. Крестьянскій дворъ въ Литовско – русскомъ государствѣ (Журналъ Мин. Нар. Просвѣщенія 1896, ІІ–ІѴ, X, XII, 1897, ІѴ––Ѵ) / І. Черкаський. - С. 6–14
  14. Проф. Ѳ. И. Леонтовичъ. Сельскіе промышленники въ литовско-русскомъ государствѣ (Варшавскія Университетскія Извѣстія 1897, ІV–VII, стор. 1–130) / К. А.. - С. 15–18
  15. Collectanea ex archivo collegii historici, Archiwum komisyi historycznej, т. VIII, Краків, 1898, ст. 485 / С. Рудницький. - С. 18–19
  16. Дневникъ Якова Марковича, т. III, р. 1730–4, К., ст. 418 (додаток до К. Старини 1894–6 р.) / М. Грушевський. - С. 19  
  17. Кіевъ и университетъ св. Владиміра при императорѣ Николаѣ I, К., 1896, ст. 100+16 таблиць, 4° / М. Грушевська. - С. 19–21  
  18. Л. Струнина. Первыя воскресныя школы въ Кіевѣ (К. Старина 1898, V, ст. 287–307) / Кр[ушельницький] М[аксим]. - С. 21–22
  19. Cyryl Studziński. Geneza poetycznych utworów Markiana Szaszkiewicza, Краків, 1896, стор. 46 (Відбитка з XXVII т. Rozprawy wydziału filologicznego Akademii Umiejętności); Charakterystyka i geneza poetycznych utworów Ambrożego Metlińskiego, Краків, 1897, стор. 51 (відбитка з XXVI т. Rozprawy Wydz. filolog. Akad. Um.); Думки і пісні Амврозия Метлиньского, Львів, 1897, стор. 99 (відбитка з часоп. "Руслан") / О. Макарушка. - С. 22–26
  20. Памяти М. А. Максимовича (Кіевская Старина 1898, XI с. 218–308) / Г[у]м[енюк] С[емен]. - С. 26–28
  21. Записки императорскаго новороссійскаго университета, под ред. профессора] А. Кочубинського. Том LXX, під ред. проф. А. Кочубинського, Одеса, 1896, ст. 468 / Г[а]л[ущинський] М[ихайло]. - С. 28–29
  22. Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа. Вип. ХХІІІ, Тифлисъ 1897, сторін ХѴ+305+ ІѴ + 356+ 48 / С. Єфремов. - С. 29
  23. Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Epeijesiensis pro anno Domini 1898. Ab erecta sede episcopali anno 78, Пряшів, 1898; Schematismus cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkäcsensis ad annum Domini 1896, Унгвар, 1896; Die Sprach-Gebiete in den Ländern der ungarischen Krone auf Grund der vom königl[iche-]ung[arischen] statist[ik] Landes Bureau veröffentlichten Ergebnisse der Volkszählung vom Jahre 1890 berechnt von Eduard Leipen, Magistrats-Official, Відень, 1896 / В. Гнатюк. - С. 29–38 + табл.
  24. Studien von der slovakisch-klein-russischen Sprachgrenze im östlichen Ungarn von Olaf Broch. (Mit einer Karte). Videns Rabsselskabets Skrifter. II. Historick-filosofiske Klasse. 1897. № 5. Христіанія, 1897 / В. Гнатюк. - С. 38–42 + табл.
  25. Проф. Дра Олександра Огоновского. Систем австрийского права приватного, видав Др. Петро Стебельский, зв. проф. львівского універзитету. Т. І. Науки загальні і право вічеве ст. 336. Т. II. Право облїґацийне і спадкове ст. 369, Льв., 1897 / З[ацерковний] Г[ригорій]. - С. 43–44
  26. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 45
  27. Короткій викладъ богословія догматичного основного и частого, уложив Александер Бачиньский, Льв., 1898, 706 ст. / Ю. Д.. - С. 42–43
  28. З Товариства: Справоздання з загальних зборів 2 н. ст. лютого 1899. - С. 1-4 [195].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна