MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Книга : Неперіодичний бібліографичний орган Обєднання українських видавців. Ч. І (1921)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.history.org.ua/item/0015811
Книга : Неперіодичний бібліографичний орган Обєднання українських видавців / Під редакцією проф. Дмитра Антоновича. – Відень – Київ, 1921. – 80 с.

Ч. І.

Перше і єдине число часопису вийшло друком у грудні 1921 р. у Відні (хоча як місце видання зазначено і Київ).

Нині є бібліографічним раритетом.

Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 8.364 Mb

 Українська бібліотечна енциклопедія


Довідки про авторів:

 АНТОНОВИЧ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
 БОРЩАК ІЛЬКО
 ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 СТАРОСОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКИМОВИЧ
 ЧЕРКАСЕНКО СПИРИДОН ФЕОДОСІЙОВИЧ

 • Всі статті збірника

  1. Зміст:

   Зміст
  2. Від Редакції. - С. 1–2
  3. Українські стародруки / Мих. Грушевський. - С. 2–4  
  4. Бібліографичні мандрування / Ілько Борщак. - С. 4–6
  5. Де-що про шкільні видання / С. Черкасенко. - С. 6–8
  6. Українська справа в італійській пресі / В. Шебедів. - С. 8–10

  7. Рецензії. - С. 10–26
  8. [Рец. на кн.:] С. Черкасенко (П. Стах): Твори, кн.І. В-во "Дзвін". Київ – Відень, 1920, 8о, 204 стор. з портретом автора; Твори, кн.ІІ. В-во "Дзвін". Київ – Відень, 1920, 8о, 198 стор.; У бурі білій (Різдвяна мозаїка). Накладом автора. Київ – Відень, 1921, 8о, 32 стор. / Др. Остап Грицай. - С. 10–11
  9. [Рец. на кн.:] В. Залозецький: Під осіннм небом. Збірка новель. Видання Т-ва Вернигора. Київ, 1921, 8о, 160 стор. / О. Баранів. - С. 11–12
  10. [Рец. на кн.:] Юрій Сірий: Новелі, кн.І. Видавниче товариство "Дзвін". Київ – Відень, 1920, 8о, 164 стор. / Др. Остап Грицай. - С. 12
  11. [Рец. на кн.:] А. Крушельницький: Артистка. Драма в трох діях. Друге змінене видання. Київ – Відень – Львів, 1920. Наклад Літературного інститута. 8о, 124 стор.; Буденний хліб. Оповідання з життя. Idem, 284 стор.; Як промовить земля… Розділ з повісти наших днів. Idem, 150 стор.; Як пригорне земля… Друга частина з повісти наших днів. Idem, 300 стор.; Ірена Оленська. Оповідання. Київ – Відень – Львів, 1921. Наклад Літературного інститута "Українська книжка", 8о, 296 стор. / Д. Антонович. - С. 12–13
  12. [Рец. на кн.:] В. Левинський: Соціялістичний Інтернаціонал і поневолені народи. Київ – Відень, 1920. Наклад "Дніпро-Союза", 8о, 142 стор.; Народність і держава. Київ – Відень, 1919. Наклад Тов. "Дзвін", 8о, 125 стор. / Др. В. Старосольський. - С. 13–14
  13. [Рец. на кн.:] Іп. Бочковський. Національна справа (статті про національне питання в звязку з сучасною війною). Накладом видавництва: "Вістник Життя". Відень, 1920. 8о, 187 стор. / А. Хомик. - С. 14–16
  14. [Рец. на кн.:] О. Бауер: Шлях до соціялізму. Переклав з німецької мови Гр. Паламар. Київ – Відень, 1920, 8о, 50 стор. / Др. В. Старосольський. - С. 16
  15. [Рец. на кн.:] René Pinon: La reconstruction de l’Europe Politique, Perrin, Paris, 1920, 8°, 344 стор. / Ілько Борщак. - С. 16–17
  16. [Рец. на кн.:] М. Грушевський: Ілюстрована історія України. Виданнє Дніпровського Союзу споживчих Союзів України "Дніпро-союз", Київ – Відень, 1921. Ціна 50 гривень, 8°, 576 стор.; Історія України. Підручник для середніх і вищих початкових шкіл. Виданнє перше. Idem. Київ – Відень, 1920. Ціна 10 гривень 25 шагів. 8°, 216 стор.; Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого початку). Виданнє шосте. Idem. Київ – Відень, 1919. Ціна 7 гривень 50 шагів. 8°, 120 стор. / Д. Антонович. - С. 17–18  
  17. [Рец. на кн.:] Іван Крипякевич. Коротка історія України для початкових шкіл та І-ої кляси гімназій. Київ – Львів – Відень, 1918р., 8°, ст. 85, з малюнками та двома мапами / Др. Н. Суровцова. - С. 18–19
  18. [Рец. на кн.:] М. Грушевський: Всесвітня історія. Приладжена до програми вищих початкових шкіл і нищих кляс шкіл середніх. (Частина перша). Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України ("Дніпросоюз"). Київ, 1920. 8°, 202 стор. Ціна 20 гривень; Idem. Частина друга. 8°, 270 стор. / Д. Антонович. - С. 19–20  
  19. [Рец. на кн.:] Др. І. Раковський. Людина. Опис будови людського тіла для шкіл та самоосвіти. Т-во Вернигора. Шкільна секція ч. 20. Київ – Львів – Відень, 1919. 8°, 40 стор. + 1 кольорова таблиця; Зоольоґія для вищих початкових шкіл та гімназій. Видання Т-ва Вернигора. Шкільна секція ч.19. Київ – Львів – Відень, 1919. 8°, 144 стор. + 3 барвні таблиці / Б. Матюшенко. - С. 20–21
  20. [Рец. на кн.:] Поль Бер. Наука природи. Вступні відомости на 1 клясу ґімназіяльну та для народніх шкіл з 183 малюнками. Переклад з француської мови під редакцією Т. Губенка. Коштує 7 гривень. Київ – Відень, 1920. В четвертому році відбудування Української Держави. Т-во "Вернигора". Шкільна секція, ч. 24, 8°, 122 стор. / М. Галаган. - С. 21
  21. [Рец. на кн.:] Олександер Коваленко: Практична геометрія. Підручник для вищих початкових шкіл та для молодших кляс шкіл середніх. – Книжка І. Т-во Дзвін, Видавн. "Укр. Школа", Київ – Відень – Харьків, 1919, 8°, стор. 118; Практична геометрія. Частина II. Тов. "Дзвін", Видав. "Укр. Школа", Відень, 1919, 8°, стор. 94 / О. Кущак. - С. 21–22
  22. [Рец. на кн.:] Ів. Андрущенко: Математика. Видання Ів. Андрущенка. Київ – Відень, 1919. 8°, 86 стор. / О. Кущак. - С. 22
  23. [Рец. на кн.:] Микола Чайковський і Володимир Кучер: Чотироцифрові таблиці льоґаритмів і гоніометричних функцій. Накладом Дніпросоюзу. Київ – Відень, 1920, 16°, 60 стор. / О. Кущак. - С. 22–23
  24. [Рец. на кн.:] Антін Крушельницький: Українська Читанка для першої кляси середніх шкіл. З малюнками Олени Кульчицької. Виданнє 3. Т-во Вернигора, Київ – Львів – Відень, 1918, 8°, 237 стор.; Українська Читанка для другої кляси середніх шкіл. Виданнє 3. Т-во Вернигора, Київ – Львів – Відень, 1920, 8°, 276 стор.; Спиридон Черкасенко: Рідна Школа. Читанка перша. Виданнє 2. Т-во Дзвін, Київ – Відень, 1918, 8°, 94 стор.; Рідна Школа. Читанка третя. Виданнє Т-ва Дзвін, Київ –Львів – Відень, 1919, 8°, 285 стор. / П. Карманський. - С. 23–24
  25. [Рец. на кн.:] Zdeněk Nejedlý. Ukrainskà republikanská kapela. Видавництво "Час", Київ – Прага, 1920, 8°, 69 стор. / Нестор Ніжанківський. - С. 24–25
  26. [Рец. на кн.:] Пісні України. 18 пісень з нотами на 4 голоси і з текстами українським, німецьким та чеським. В аранжировці п. Кошиця, діріґента Української Національної Капелі. Вид. Т-во "Вернигора" 1920. (Місце друку не зазначено). 18 сторінок / Н. Ніжанківський. - С. 25–26

  27. Видавничі товариства. - С. 26–28
   Науково-літературні установи. - С. 28–30
   Літературне життя. - С. 30–42
   Хроніка. - С. 42–47
   Літопис української публікації за 1918 р. / Іван Калинович. - С. 47–69
   Спис книжок, надісланих до Редакції. - С. 69–72
   Каталог книжок Обєднання Українських Видавців. - С. 73–75
   Оголошення. - С. 75–82


   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна